Marketing Pool

Europa Zachodnia dzisiaj to najważniejszy rynek zbytu dla Polski, stabilny gospodarczo, o ogromnym potencjale dla polskich produktów! Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europa Zachodnia stała się "rynkiem wewnętrznym" dla polskich przedsiębiorstw.

Jednak wejście na rynki europejskie jest nadal przedsięwzięciem dosyć kosztownym. Obowiązującą regułą jest dopasowanie się od samego początku do rynku rządzącego się własnymi prawami. Często jednak w przypadku firm polskich zauważalny jest brak doświadczenia w zakresie rynków zagranicznych. Nieznajomość języka utrudnia dodatkowo nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerami handlowymi z Europy Zachodniej.

Na wymagających rynkach Europy Zachodniej szczególnie skuteczny jest ten, kto dopasowuje swoje produkty i usługi do wysokich oczekiwań zachodnioeuropejskich klientów i partnerów oraz prezentuje je na odpowiednim poziomie. Sprzedaż opierająca się tylko na argumencie niskiej ceny na dłuższą metę nie jest strategią, która zapewni sukces polskiemu oferentowi.

Stworzenie i rozwinięcie funkcjonującej sieci zbytu jest zamierzeniem niezwykle kompleksowym. Już przy nawiązywaniu kontaktów z zachodnioeuropejskimi partnerami, wyborze regionu, aspektach podatkowych i kwestiach związanych z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, traci się dużo cennego czasu. Połączenie z rynkiem Unii zadecyduje w przyszłości o gospodarczej egzystencji wielu polskich przedsiębiorstw.

Nasz MARKETING POOL ma na celu wprowadzenie Państwa w szczególnie efektywny sposób na optymalną drogę. Od samego początku będą Państwo bezpośrednio obecni na danym rynku docelowym. Owo "zaznaczenie" swojej obecności jest niezwykle istotne. Klienci i partnerzy handlowi oczekują od Państwa bliskiego kontaktu z rynkiem i obecności osób kontaktowych na miejscu.

Wspólnie z Państwa osobistym ACCOUNT MANAGEREM w Marketing Pool będą mieli Państwo możliwość pełniejszego zorientowania się na rynku, będąc przy tym jednakże od początku kompetentnym oferentem i przechodząc stopniowo do całościowego tworzenia rynku. Nie powstają przy tym długoterminowe koszty stałe, a Państwo od pierwszego dnia czerpią korzyści z naszego długoletniego doświadczenia jako doradcy.

Podstawową ideą naszego Marketing Pool jest długoterminowe korzystanie z wykwalifikowanego personelu i infrastruktury przez grupę firm, nie konkurujących pomiędzy sobą. Dzięki podziałowi kosztów powstałe korzyści ekonomiczne służą rozwojowi Państwa firmy.

  Obecni członkowie Poolu

   Warex Valve
więcej...

Copyright ©2004 ECOPOL Consult