Witamy w firmie ECOPOL Consult

Firma ECOPOL CONSULT jest polsko- niemiecką firmą doradcza działającą na polskim rynku od 1994 roku, mająca długoletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych ze
zdobywaniem nowych rynków,
kojarzeniem partnerów oraz
organizacją różnorodnych giełd kontaktów czy też
targów międzynarodowych,

wykonywanych m.in. na zlecenie BMWA (Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki) oraz Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Należy podkreślić, że w odwrotnym kierunku nasza firma oferuje polskim przedsiębiorcom kompleksową pomoc w kwestii działań proeksportowych do krajów Unii Europejskiej.

Posiadamy 4 odziały w Polsce i Niemczech (Warszawa, Bydgoszcz, Berlin, Münster), a nasz dwunastoosobowy personel, mający bardzo dobrą orientację na wspomnianych rynkach (głównie D, NL, UK) mógłby ułatwić wejście polskim firmom z oferowanymi produktami i usługami na rynki Europy Zachodniej.

ECOPOL CONSULT jako akredytowany wykonawca Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, prowadzonego na zlecenie Polskiego Ministerstwa Gospodarki przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) proponuje wykorzystanie środków z Funduszów Phare, które w dużej części przeznaczone są na współfinansowanie działań proeksportowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacje te pokrywają do 50% kosztów działań, związanych z próbą wejścia na rynki zagraniczne i przeznaczone są do wykorzystania praktycznie do końca 2005 roku.

Ścisła współpraca z szeregiem Niemieckich Izb Przemysłowo- Handlowych, naszymi Logo-Partnerami w różnych projektach, daje duże nadzieje, by produkty czy usługi naszych klientów trafiły pod "właściwy adres". Dotychczas poprzez współpracę z Izbami Przemysłowo-Handlowymi doprowadziliśmy do kilkuset bezpośrednich spotkań pomiędzy firmami z Polski i Niemiec. Aktualnie prowadzimy grupowe przedstawicielstwo dla kilkunastu firm niemieckich w Polsce pod nazwą Marketingpool.

Od wielu lat jesteśmy organizatorem wystąpień targowych dla grup firm z danej branży, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Godnym podkreślenia jest fakt, że w ostatnich latach otrzymaliśmy jako jedyna firma prywatna trzykrotnie zlecenie z Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na organizację tzw. Giełd Kooperacyjnych, które mają na celu praktyczne zbliżenie partnerów z Polski i Niemiec.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Lista referencyjna

  Zapraszamy do pobrania krótkiej prezentacji firmy ECOPOL Consult w formacie PDF

  W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat Programu prosimy o skorzystanie z informacji umieszczonych na stronach internetowych PARP www.parp.gov.pl lub o bezpośredni kontakt z nami.

Copyright ©2004 ECOPOL Consult