German Water e.V.

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

Kronprinzenstraße 24
D - 45128 Essen
+49 (0) 201 2438 167
+49 (0) 201 2438 169
info@germanwater.de
www.germanwater.de
pani Anja Kühlkamp, Dyrektor

German Water e.V. reprezentuje ponad 70 firm i instytucji ze wszystkich branż niemieckiej gospodarki. Do członków German Water e.V. należą zarówno ośrodki badawcze, firmy doradcze, biura planistyczne i inżynieryjne jak i również dostawcy komponentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorstwa, zajmujące się budową i eksploatacją maszyn i urządzeń, banki oraz ośrodki kształcenia.

Organizacja oferuje swoim członkom platformę wymiany doświadczeń i wsparcie interesów gospodarczych w kraju i zagranicą. Informacja, doradztwo i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi tworzą istotną część prac przy wspieraniu i tworzeniu działań w zakresie gospodarki zagranicznej.

Obszarem działalności German Water jest:

  wsparcie przy zdobywaniu rynków zagranicznych
  pomoc przy nawiązywaniu kooperacji, służących wejściu na rynki trzecie
  prace publiczne i komunikacja
  udostępnianie informacji o międzynarodowych projektach i rynkach docelowych
  pośrednictwo w kontaktach z administracją w kraju i zagranicą
  organizacja udziału w imprezach targowych w kraju i zagranicą
  prowadzenie seminariów tematycznych

  Więcej informacji na stronie:


(7kB)

www.germanwater.de

Copyright ©2004 ECOPOL Consult