Phare 2002/2003 SSG
      - Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

Szanowni Państwo!

Firma ECOPOL CONSULT mając długoletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych ze zdobywaniem nowych rynków, kojarzeniem partnerów oraz organizacją różnorodnych giełd kontaktów czy też targów międzynarodowych, wykonywanych na zlecenie m.in. BMWA (Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy) oraz Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska jest przekonana, że nasza pomoc w kwestii działań proeksportowych będzie dla polskich firmy konstruktywna i skuteczna.

Firma ECOPOL CONSULT uważa, że szczególnie w dwóch działach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, tj. badanie rynku i kojarzenie partnerów posiadamy wystarczające atuty, by współuczestnictwo właśnie z nami przyniosło wymierne efekty.

W przypadku działań związanych z badaniem rynku i kojarzeniem partnerów firma nasza korzystając ze swojego rozbudowanego banku danych oraz bezpośrednich kontaktów z firmami niemieckimi i holenderskimi, jak także szeregiem Izb Przemysłowo-handlowych ma szerokie możliwości dotarcia do odpowiedniego partnera, sprawdzenia jego wiarygodności oraz poprzez naszych pracowników z oddziałów w Niemczech bezpośredniego kontaktu z właścicielami wyselekcjonowanych firm.

Gwarantujemy oczywiście także wsparcie tłumaczeniowe i negocjacyjne podczas trwania całego projektu (cały personel naszych biur w Polsce jest polsko- i niemieckojęzyczny).

Zrealizowane dotychczas projekty dla PARP w tym w zakresie są najlepszym dowodem naszej skuteczności.

Reasumując: naszym niezaprzeczalnymi atutami są poniższe 3 fakty:

  ECOPOL CONSULT szuka dla Państwa partnera, rynku zbytu "u siebie", mając rozeznanie,
       kontakty i długoletnie doświadczenie
  Kojarzenie partnerów, analizy rynków, giełdy kontaktów, to dla nas "chleb powszedni" -
      s wykonujemy takie usługi od ponad 5 lat
  Dla ECOPOL CONSULT nie ma bariery językowej
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Oznaczenia referencyjne

2002/000-580-06.05 Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP;
2003/004-379/05.04 Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza - MSP - Program Regionalny;
Podprojekt: Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.

  W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat Programu prosimy o skorzystanie z informacji umieszczonych na stronach internetowych PARP www.parp.gov.pl lub o bezpośredni kontakt z naszym biurem.

Copyright ©2004 ECOPOL Consult