IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
       Izba Przemysłowo Handlowa centralnego Zagłębia Ruhry w Bochum

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

Ostring 30-32
D - 44787 Bochum
+49 (0) 234 9113-133
+49 (0) 234 9113-262
merz@bochum.ihk.de
www.bochum.ihk.de
pan dr Hans-Peter Merz, Gospodarka zagraniczna

Izba Przemysłowo Handlowa centralnego Zagłębia Ruhry w Bochum (niem. Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum= IHK Bochum) obejmuje swym działaniem obszar Bochum, Hattingen, Herne i Witten i zrzesza w chwili obecnej około 23.000 przedsiębiorstw różnej wielkości i o zróżnicowanym spektrum działalności z sektora przemysłowego, handlowego i usług. Członkostwo w IHK Bochum jest zgodnie z obowiązującymi przepisami automatyczne i rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

IHK Bochum wspiera i doradza administrację poprzez różnorodne propozycje i projekty, ekspertyzy i opinie oraz sprawozdania. Do ważnych celów działalności IHK Bochum należy wspieranie infrastruktury gospodarczej. Poprzez sygnalizowanie bieżących potrzeb Izba aktywnie współuczestniczy w kwestiach związanych z polepszeniem infrastruktury transportowej, obszarami przemysłowymi czy też bezpieczeństwem utylizacji. Oprócz tego IHK Bochum zajmuje się zadaniami leżącymi w gestii Państwa, jak np. wszelkie kwestie związane z kształceniem zawodowym.

Oferta IHK obejmuje również liczne i różnorodne usługi serwisowe. Izba pomaga przy poszukiwaniach partnerów handlowych, udziela informacji dot. możliwości dofinansowania projektów, doradza w zakresie technologii i zagadnieniach, związanych z ochroną środowiska jak i również przy wejściu przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, prowadzi seminaria tematyczne oraz wiele innych działań, których nadrzędnym celem jest wspieranie regionalnej gospodarki i reprezentowanie jej interesów.

O polityce i działalności Izby decydują tylko i wyłącznie jej członkowie. Organem podejmującym decyzje, a tym samym najważniejszym gremium IHK jest Zgromadzenie Plenarne, gromadzące wybranych przedstawicieli regionalnej gospodarki i odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu. Obejmuje ono 68 członków, wybieranych co cztery lata i posiadających niezależnie od wielkości jeden głos.

  Więcej informacji na stronie:


(6kB)

www.bochum.ihk.de

Copyright ©2004 ECOPOL Consult