Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen
      Izba Przemysłowo-Handlowa Północnej Westfali

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

Sentmaringer Weg 61
D - 48151 Münster
+49 (0) 251 707 286
+49 (0) 251 707 387
drees@ihk-nordwestfalen.de
www.ihk-nordwestfalen.de
pan Franz-Josef Drees, Gospodarka zagraniczna

Izba Przemysłowo-Handlowa Północnej Westfali (niem. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen= IHK) założona została w roku 1854 i zatrudnia obecnie 200 pracowników, działających na różnych płaszczyznach (transfer technologii, planowanie regionalne, komunikacja i infrastruktura, polityka konkurencyjności, gospodarka zagraniczna, prawo, ochrona środowiska, edukacja).

Izba reprezentuje interesy sektora gospodarczego miast Bottrop , Gelsenkirchen i Münster oraz okręgów Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt i Warendorf. Aby móc być możliwie blisko firm w regionie obok placówki głównej w Münster Izba posiada oddziały w Gelsenkirchen-Buer i w Bocholt.

Przynależność do IHK dla każdego przedsiębiorcy ze sektora przemysłowego i handlu, komunikacji i transportu, bankowości, ubezpieczeń i usług jest obowiązkowa.

Rejon działania IHK składa się z miast Münster, Gelsenkirchen i Bottrop oraz z okręgów Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfur i Warendorft łącznie z 2,6 mln mieszkańców i dzieli się w dwa różne regiony: wysoce uprzemysłowiony region Emscher-Lippe jako północną część Ruhrgebiet i Münsterland.

IHK zrzesza około 100.000 firm a jej region generuje 41 mld euro produktu krajowego brutto. Odpowiada to trzykrotnemu PKB Luksemburga. W latach dziewięćdziesiatych siła gospodarcza regionu podniosła się o 22 procent. Dwie trzecie PKB generowane jest przez firmy usługowe, jedna trzecia przez producentów.

Członkowie IHK to w głównej mierze firmy małej i średniej wielkości. W rejonie działanie Izby istnieje tylko 119 przedsiębiorstw, zatrudniających więcej niż 500 pracowników. Struktura gospodarcza jest w ogólnym zakresie wyrównana. Ważnymi gałęziami przemysłu jest górnictwo, przemysł budowy maszyn, przemysł chemiczny, przemysł tekstylny, przemysł metalowy oraz przemysł spożywczy.

Ogólny obrót przemysłu wynosi 45 mld euro, z czego 24% generowanych jest zagranicą w 170 krajach.

Obrót zagraniczny wynosi 11 mld euro. Od roku 1980 eksport wzrósł dwu i półkrotnie, a w regionie Münsterland nawet trzykrotnie. Tylko w latach 1997 - 2000 wymiana gospodarcza z zagranicą wzrosła o 32 procent. O tym, jak konkurencyjny jest przemysł w regionie Münsterland świadczą już chociażby liczby zatrudnionych: w przeciągu 20 lat przemysł w Nadrenii-Westfalii stracił jedną trzecią zatrudnionych, w regionie Emscher-Lippe nawet połowę. Wbrew ogólnemu trendowi do deindustrializacji liczba zatrudnionych w Münsterland utrzymuje się na prawie stałym poziomie.

  Więcej informacji na stronie:


(7kB)

www.ihk-nordwestfalen.de

Copyright ©2004 ECOPOL Consult