Südwestfälische Industrie- und Handelskammer
       Południowowestfalska Izba Przemysłowo-Handlowa

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

Bahnhofstraße 18
D - 58095 Hagen
+49 (0) 2331 390 220
+49 (0) 2331 390 354
frank.herrmann@hagen.ihk.de
www.sihk.de
pan Frank Herrmann, Dyrektor

Region działania Południowowestfalskiej Izby Przemysłowo-Handlowa (niem. Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer w Hagen = SIHK) ze swoimi 850.000 mieszkańców leży w centrum Niemiec, w bezpośrednim sąsiedztwie centrów przemysłowych Rhein-Ruhr i Rhein-Main. Obejmuje on okręg działania SIHK w Hagen z miastem Hagen, okręg Märkischer Kreis i okręg Ennepe-Ruhr-Kreis. W SIHK zrzeszonych jest około 37.000 firm.

Märkischer Kreis charakteryzuje się dobrą infrastrukturą komunikacyjną. Poprzez autostradę A 1 łatwo dojechać do centrów w Niemczech Północnych i Skandynawii lub Kolonii i krajów Beneluksu. Autostrada A 45 łączy region z zagłębiem Ruhry i obszarem pomiędzy Renem i Menem. Dzięki autostradom A 44 i A 2 region jest połączony w doskonały sposób ze wschodnimi dzielnicami kraju. Korzystne połączenia drogowe jest powodem znakomitego rozwoju firm logistycznych.

Oprócz tego miasto Hagen jest dużym i ważnym węzłem kolejowym dla przewozów pasażerskich i towarowych (z połączeniem ICE). Tu krzyżują się ważne linie w kierunku z północy na południe i ze wschodu na zachód.

Dzięki stacji rozrządowej Vorhalle i terminalowi z kombinowanym ruchem przeładunkowym (kontenery i most przeładunkowy) Hagen posiada w transporcie towarowym znaczenie centralne. Dzięki pocztowemu centrum towarowemu, pocztowemu centrum listowemu i centrum przeładunkowemu firmy ABX-Logistics (dawniej Bahntrans GmbH) Hagen dysponuje wydajnym zapleczem do przeładunku towarów.

Bardzo szybko rozwijający się port lotniczy w Dortmund położony jest tylko ok. 30 minut jazdy samochodem i posiada bezpośrednie połączenia krajowe i zagraniczne oraz połączenia z międzynarodowymi lotniskami w Düsseldorf i Frankfurcie.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa z dobrymi specjalistami
Małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzone przez swoich właścicieli są charakterystyczne dla regionu działania SIHK. Sukces tych firm opiera się na umiejętności szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku oraz wysoce zmotywowanych, dobrze wykształconych specjalistach. Przy podnoszeniu ich kwalifikacji przedsiębiorstwa wspierane sś przez liczne instytucje oraz centra kształcenia SIHK.

  Szerokie spektrum branż jest podstawą przyszłego wzrostu
Dalszy plus regionu polega na silnym przemyśle. W 2.962 zakładach przemysłowych o obrocie ponad 33 miliardów DM zatrudnionych jest 142.000 osób, tj. ponad 40 procent czynnych zawodowo. W regionie 131 na 1.000 mieszkańców pracuje w przemyśle. W całym landzie średnia ta to 83, a w całych Niemczech tylko 78 osób na 1.000 mieszkańców. Przemysł jest jednak czymś więcej niż tylko produkcją. Zakłady przemysłowe regionu rozwinęły w ostatnich latach wokół swoich produktów szeroką paletę usług. Wymienić tu trzeba badania naukowe i rozwój, planowanie, design, organizacja pracy, doradztwo na rzecz klientów i szeroki after-sales-services. Wielu dostawców rozwinęło się w dostawców systemów, realizujących dla swoich klientów zlecenia w zakresie badania i rozwoju produktów i decydując o funkcjonalno?ci produktów finalnych. Technologie budowlane, medyczne i ochrony ąrodowiska tworzą obok przemysłu metalowego i silnych firm handlowych punkt ciężkości w gospodarczym profilu regionu.

SIHK Hagen jest w landzie Nordrhein-Westfalen, najsilniej zaludnionym landzie Niemiec, punktem kontaktowym dla firm, które pragną rozpocząć lub rozszrzyć swą działalność w Polsce, a dzięki organizowanym w całym landzie imprezom SIHK udaje się dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych. Celem logo- partnerstwa jest rozszerzenie i wzmocnienie sieci przekazywania informacji.

  Więcej informacji na stronie:


(6kB)

www.sihk.de

Copyright ©2004 ECOPOL Consult