Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbh, Ahaus
       Towarzystwo Wspierania Gospodarki Okręgu Borken Sp. z o.o., Ahaus

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

Bahnhofstr. 93
D - 48683 Ahaus
+49 (0) 256 979 99-0
+49 (0) 256 979 99-99
info@wfg-borken.de
www.wfg-borken.de
pan dr Heiner Kleinschneider, Dyrektor

Wspieranie gospodarki w okręgu Borken ma wysoką pozycję. Od roku 1968 zadaniem Towarzystwa Wspierania Gospodarki Okręgu Borken Sp. z o.o. (niem. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbh = WFG) jako centralnego ogniwa, pośredniczącego pomiędzy przedstawicielami gospodarki i administracji, jest wzmocnienie gospodarczego rozwoju okręgu Borken.

Opracowywany przy tym zakres zadań jest bardzo szeroki:

  do najważniejszych zadań należy tu doradztwo nowo powstających podmiotów gospodarczych. Nowo zakładane firmy mają szczególne znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu, gdyż dzięki temu dochodzi do urzeczywistnienia nowych pomysłów oraz odnajdywania i wykorzystywania nisz na rynku. Z takich impulsów prężny gospodarczo region nie może zrezygnować. Okręg Borken należy do regionów landu Nadrenia-Westfalia (Nordrhein-Westfalen) o największej dynamice w zakresie powstawania nowych podmiotów gospodarczych.
Eksperci w Towarzystwie Wspierani Gospodarki Okręgu Borken doradzają i wspierają osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej podczas przygotowywania i realizacji ich pomysłów. Ze wszystkich sił starają się służyć pomocą przy rozwiązywaniu różnorodnych trudności, pojawiających się przy zakładaniu firmy. Obok darmowych osobistych konsultacji w ofercie WFG znajdują się związane z powyższą tematyką seminaria i imprezy, służące wymianie doświadczeń.

  Doradcy WFG służą pomocą nie tylko osobom, pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą, lecz również firmom obecnym już na rynku. Informują oni np. w przypadku inwestycji o możliwościach otrzymania dotacji ze strony Państwa i pomagają w sytuacjach kryzysowych w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań. Oprócz tego WFG pełni rolę pośredniczącą w sytuacjach konfliktowych pomiędzy firmami a administracją, np. w kwestiach, związanych z pozyskiwaniem zezwoleń budowlanych. W ostatnich latach wyraźniejsza stała się też pomoc przy zapewnianiu ciągłości i następców firm.

  Obudzenie i wykorzystanie gospodarczego potencjału w okręgu Borken stało się też celem założonego przez WFG Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości (niem. Unternehmensförderungsgesellschaft = UWe), towarzystwa, które oferuje kapitał udziałowy przyszłościowym projektom. Oprócz tego UWe pośredniczy przy nawiązywaniu kontaktów pomiędzy młodymi firmami a firmami z długoletnią tradycją.

  Ważną rolą WFG jest również efektywna realizacja nowych rozwiązań technicznych. WFG wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa na długiej i prawie zawsze bardzo uciążliwej drodze od pomysłu do efektywnej realizacji. Odbywający się co dwa lata przetarg na nagrodę innowacyjną regionu Münsterland wyraźnie pokazuje, które z wyróżniających się innowacji są urzeczywistniane przez przedsiębiorstwa - bardzo często przy dużej pomocy WFG - w okręgu Borken.

  Kolejnym istotnym tematem wspierania gospodarki jest również oczywiście informacja dot. kwestii lokalizacji. Nasi eksperci są do dyspozycji firm, które poszukują miejsc do rozwinięcia swojej działalności gospodarczej. Szybka i pozbawiona zbędnej biurokracji reakcja na pytania jest rzeczą oczywistą i charakteryzuje wspieranie gospodarki w okręgu Borken.

  WFG troszczy się poza tym o realizację dotowania rynku pracy z Europejskiego Funduszu Socjalnego. Co roku do rozdysponowania na projekty dot. podnoszenia kwalifikacji, zakładanie nowych podmiotów gospodarczych i doradztwo w okręgu Borken jest ok. 3 mln. EURO środków dotacyjnych.

  WFG ma również ważne zadania w zakresie informacji, dot. przykładowo struktury gospodarczej lub warunków osiedlenia na obszarze okręgu. Służą temu np. giełda nieruchomości, giełda kooperacyjna oraz bank danych, wszystkie do Państwa dyspozycji na www.wfg-borken.de.

  Więcej informacji na stronie:


(5kB)

www.wfg-borken.de

Copyright ©2004 ECOPOL Consult